Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Tieng anh thieu nhi 02-What’s his name ?

05.22.2012, Tieng anh thieu nhi, by .

Trong bài hoc này bạn sẽ được học cách hỏi tên người thứ 3:

Related Posts

Comments are closed.