Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 15 – Until Next Time

07.27.2011, Business English, by .

We look at ways of saying goodbye. (Học về những cách để chào tạm biệt trong kinh doanh)

Related Posts

Leave a Reply