Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 4 – Any Other Business

07.27.2011, Business English, by .

In this Lesson we look at how to chair a meeting. (Học cách điều hành một cuộc họp)

Related Posts

Leave a Reply