Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 9 – A Customer Survey

07.27.2011, Business English, by .

We look again at presentations. (Tiếp tục học về cách trình bày thông tin trong một buổi thuyết trình)

Related Posts

Leave a Reply