Luyện Tiếng Anh


Archive for the ‘Tieng anh thieu nhi’ Category

Bài học này dạy bạn các làm quen và giới thiệu tên trong tiếng anh:

Trong bài hoc này bạn sẽ được học cách hỏi tên người thứ 3:

Bài giới thiệu người thân.

Mời các bạn cùng học bài thứ 4: cái này là gì:

Tiếng anh thiếu nhi bài 5: Đó có phải là con HỔ không?

Tiếng anh thiếu nhi bài 6 : cái này màu gì?

Tiếng anh thiếu nhi bài 7 : Họ là ai?

Tiếng anh thiếu nhi bài 8: Bạn bao nhiêu tuổi?

Tiếng anh thiếu nhi bài 9: Họ có bao nhiêu người

Tieng anh thieu nhi 10-What’s the time

bài học 11 : bạn thích gì?

Bài học 12 Bạn có thích xúc xích không?

Bài 13: Ôn lại 12 bài học trước

Bài học 14: Bạn có cây thước không?

Bài học 15 : Đi ăn thôi

Bài học 16 : Tôi biết bơi.

Bài học 17 : Bạn mập.

Bài học 18 : Chúng tôi đói bụng

Bài học 19 : Cô ta có khăn tắm